logo

Terugkeer naar uw land van herkomst (REAN)

Het REAN-programma (Return- and Emigration Assistance from the Netherlands) ondersteunt migranten bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst of doormigratie naar een derde land waar permanent verblijf is gewaarborgd (hervestiging) en wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid.

Voor wie?

Alle in Nederland verblijvende migranten komen in aanmerking voor ondersteuning bij vrijwillig vertrek: (ex-)asielzoekers, migranten die een reguliere verblijfsprocedure (hebben) doorlopen of migranten die nooit verblijf hebben aangevraagd. Ook migranten in vreemdelingenbewaring komen in aanmerking. Wel dient een migrant aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De betrokkene

 • kan de reis niet zelf betalen en wil Nederland definitief verlaten.
 • is in de afgelopen 5 jaar niet eerder met IOM of met de Nederlandse overheid teruggekeerd.
 • heeft een geldig reisdocument of kan hieraan komen.
 • Is geen onderdaan van één van de landen die uitgesloten zijn van REAN(zie de REAN landenlijst). 
 • stemt er mee in dat bij zijn/haar vertrek verblijfsprocedures worden beëindigd en/of zijn/haar verblijfsvergunning wordt ingetrokken.
  En:
 • De Nederlandse overheid heeft geen bezwaar tegen zijn/haar vertrek uit Nederland.

Wat voor ondersteuning krijgt een migrant van IOM onder REAN?

 • Voorlichting en informatie in de eigen taal.
 • Het regelen en betalen van de reis.
 • Hulp bij het verkrijgen van een reisdocument en vergoeding van kosten.
 • Begeleiding bij vertrek op Schiphol en eventueel bij transit en aankomst.
 • In veel gevallen een financiële bijdrage om de eerste periode na aankomst in het land van bestemming te kunnen overbruggen (zie het kopje Financiële ondersteuning)
 • Extra ondersteuning voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, slachtoffers van mensenhandel en migranten met gezondheidsproblemen.

Ondersteuning bij verkrijgen reisdocumenten

IOM informeert migranten over het verkrijgen van een reisdocument en ondersteunt migranten, indien nodig, bij de aanvraag van een reisdocument. De migrant zelf blijft echter verantwoordelijk voor het verkrijgen van een reisdocument. De adressen van ambassades en consulaten zijn gepubliceerd op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Financiële ondersteuning

Migranten die in aanmerking komen voor vrijwillig vertrek uit Nederland met ondersteuning van IOM, kunnen in aanmerking komen voor een ondersteuningsbijdrage van 200 Euro per volwassene/alleenstaande minderjarige en 40 Euro per meereizend kind om in de eerste behoeften na vertrek uit Nederland te kunnen.

Onderdanen van de volgende landen kunnen per 1 juli alleen in aanmerking komen voor een beperkte financiële bijdrage van 100 Euro per volwassene/alleenstaande minderjarige en 40 Euro per meereizend kind, indien migranten niet voldoende middelen beschikken om na aankomst door te reizen van de luchthaven naar hun eindbestemming.

Algerije, Albanië, Bosnië- Herzegovina, Egypte, Kosovo, Libanon, Macedonië, Marokko, Montenegro, Rusland, Servië, Tunesië, Turkije en Wit Rusland.

Naast de REAN-ondersteuning kunnen terugkeerders in aanmerking komen voor financiële en/of in natura ondersteuning bij hun herintegratie in het land van herkomst. De in natura ondersteuning wordt na terugkeer geboden door het IOM-kantoor in het land van herkomst en kan ingezet worden voor het opzetten van / investeren in een bedrijf, het volgen van onderwijs en, indien noodzakelijk, gedeeltelijk aan huisvesting. Tijdens het counselingsgesprek zal getoetst worden voor welke ondersteuning de migrant in aanmerking komt.

Meer informatie of aanvraag voor vrijwillig vertrek indienen?

Download hier de REAN-infosheet in verschillende talen.

Meer details over de verschillende mogelijkheden van ondersteuning bij vertrek uit Nederland per doelgroep zijn te vinden in het uitklapmenu.
Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden bij terugkeer naar het land van herkomst of om van de REAN-regeling gebruik te maken, kunt u één van de spreekuren bezoeken of contact opnemen via email of telefoon.

Share
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.