logo

Slachtoffers van mensenhandel

IOM Nederland

In Nederland en in landen van herkomst biedt IOM ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel die vrijwillig willen terugkeren. Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak specifieke vragen als het gaat om vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.  De zeer kwetsbare positie van deze groep, de betrokkenheid van politie en hulpverleningsinstanties en de angst voor represailles maken dat de terugkeer zorgvuldig moet worden voorbereid. Een goede afstemming tussen slachtoffer en hulpverlening aan de ene kant en IOM aan de andere kant is hierbij belangrijk.

Doelgroep:

Vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel die afkomstig zijn uit de niet-Westerse landen en de Europese lidstaten die na 1 mei 2004 zijn toegetreden: Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

Wat kan een slachtoffer mensenhandel verwachten van IOM

• Advies en informatie over de terugkeer op een van onze spreekuren
• IOM regelt de terugreis en betaalt de reiskosten 
• Assistentie bij het verkrijgen van reisdocumenten
• Assistentie op vliegveld Schiphol
• Assistentie bij gezondheidsproblemen
• Extra assistentie bij alleenreizende minderjarigen

Wat is de extra ondersteuning die IOM biedt aan slachtoffers van mensenhandel?

Afhankelijk van de concrete hulpvraag en de voorzieningen in het land van herkomst, kan IOM individuele bemiddeling bieden. Hierbij kan het gaan om extra begeleiding, om tijdelijke opvang en om hulp bij de herintegratie in het land van herkomst. Deze extra ondersteuning wordt alleen aangeboden wanneer het slachtoffer dit zelf wenst.

 Extra ondersteuning

  • Ondersteuning bij het contact leggen met de familie.
  • Extra begeleiding op Schiphol. IOM zorgt ervoor dat een slachtoffer van mensenhandel versneld wordt ingecheckt zodat veiligheid op het vliegveld zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
  • Indien gewenst, opvang bij aankomst op het vliegveld in land van herkomst.
  • Verdere aankomstassistentie in land van herkomst, bijvoorbeeld begeleiding vanaf het vliegveld naar de plaats van bestemming.
  • Indien mogelijk, ondersteuning bij opvang en herintegratie door inschakeling van het netwerk van IOM of haar samenwerkingspartners in de herkomstlanden. IOM kijkt naar de mogelijkheden van opvang en van psychische, juridische of medische begeleiding. Daarnaast kijkt IOM naar mogelijkheden om ondersteuning te bieden bij het vinden van werk of het volgen van een opleiding. 

Financiële ondersteuning

Alle slachtoffers van mensenhandel kunnen een ondersteuningsbiijdrage uit het REAN programma van 200 Euro cash ontvangen.

Slachtoffers uit EU-lidstaten kunnen daarbij nog in aanmerking komen voor een in natura herintegratiebudget van 500 Euro, te besteden aan goederen of diensten in het land van herkomst.

Slachtoffers uit andere landen kunnen in aanmerking komen voor herintegratieondersteuning uit het AVRR-NL project. Zij kunnen een in natura budget van 1800 Euro per volwassenen of 2800 Euro per kind meekrijgen, waarvan maximaal 300 Euro contant kan worden uitbetaald.

Overeenkomst:

Alle terugkeerders ontvangen van IOM een overeenkomst met de afspraken over de ondersteuning die IOM Nederland hen aanbiedt. In deze overeenkomst staan tevens de adresgegevens en contactpersoon van IOM in het land van herkomst.

Samenwerking

Om optimale steun te kunnen bieden aan slachtoffers van mensenhandel werkt IOM met samen met diverse organisaties op nationaal en lokaal niveau. Het betreft zowel overheidsorganisaties als organisaties vanuit het maatschappelijk middenveld. 
Met Fairwork, SRTV (de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel), CoMensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel) heeft IOM een convenant ondertekend. Dit betekent dat al deze organisaties gebruik maken van elkaars netwerken om aan de hulpvraag van slachtoffers te voldoen.

Contact:

Ilse Waindrich / Lisa van de Pol 
Postbus 10796 
2501 HT Den Haag 
Tel. +31.70.31.81.512 
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
AMIF-LOGO-small

Definitie mensenhandel

The Definition of Trafficking of Persons:
"The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of threat, use of force or other means of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the receiving or giving of payment to a person having control over another person, for the purpose of exploitation."
(Article 3 of the UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the UN Convention Against Transnational Organized Crime).
In Nederland verstaat men onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten (Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel).

 

Share
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.