logo

Inspelen op behoeften van migranten die SGBV hebben overleefd

Op 1 oktober is IOM gestart met het project PROTECT (voorkoming van seksueel en gender-gebaseerd geweld tegen migranten en versterking van de hulp aan slachtoffers). PROTECT wordt uitgevoerd in 12 Europese landen, zowel in landen van aankomst als in transitlanden. Landen die aan het project deelnemen zijn België, Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Malta, Nederland, Polen, Slovenië en Spanje.

In Nederland werkt IOM samen met haar partners ARQ Psychotrauma Expert Groep, Rutgers en Pharos. Het doel van het project i is het afstemmen van de dienstverlening aan vluchtelingen, migranten en asielzoekers en het vergroten van de expertise op het gebied van SGBV van professionals die met deze groepen werken, zoals in regionale Centra Seksueel Geweld. Tevens worden ambassadeurs met een migrantenachtergrond opgeleid om SGBV meer bekendheid te geven. Zij zullen migrantengemeenschappen informeren over SGBV en de preventie ervan. In heel Europa worden ervaringen met betrekking tot de aanpak van SGBV in migrantengemeenschappen verzameld. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor de Nederlandse context.

eu

Share
Newsroom
SpreekurenNL
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.