logo

Veel belangstelling voor open dag AZC's

Op de jaarlijkse open dag op de asielzoekerscentra maakte het publiek ook kennis van de activiteiten van IOM. Het landelijke evenement trok veel bezoekers die belangstelling hadden voor het dagelijkse leven van asielzoekers in Nederland.

IOM presenteerde zich op veel locaties, samen met partners COA, DT&V, IND en VluchtelingenWerk. Als migranten niet in Nederland mogen blijven, kan IOM ze adviseren over- en begeleiden met vrijwillige terugkeer en herintegratie in hun land van herkomst.

Maar IOM doet veel meer: zo faciliteren wij onder andere de hervestiging van vluchtelingen naar Nederland en de overkomst van hun gezinsleden. Samen met COA en Stichting voor Vluchtelingen-Studenten (UAF) bereiden we vergunninghouders voor op hun integratie op de arbeidsmarkt. Door middel van korte uitzendingen van hoger opgeleide diaspora experts die in Nederland wonen, draagt IOM bij aan de ontwikkeling in landen van herkomst.

529 20170923 134754

Share
Newsroom
SpreekurenNL
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.