logo

Veel interesse bezoek IOM Afghanistan voor informatie over vrijwillige terugkeer

Begin juli bezocht Masood Ahmadi van IOM Afghanistan Nederland. Gedurende twee weken informeerde hij migranten en IOM NL’s netwerk over de situatie in Afghanistan op het gebied van vrijwillige terugkeer. IOM NL organiseert regelmatig dergelijke voorlichtingen uit eerste hand.

Doel is migranten en betrokken instanties te voorzien van actuele informatie, hen te informeren over de rol van IOM en de ondersteuning die IOM kan bieden na vrijwillige terugkeer in de landen van herkomst.

Belangrijk voor IOM is ook kennis te vergaren over wat onder migranten leeft, welke factoren een rol spelen in hun afwegingen rondom vrijwillige terugkeer en in hoeverre migranten en het netwerk bekend zijn met IOM’s werk. Ook voor dit bezoek was veel belangstelling. Samen met IOM NL ontmoette Masood Ahmadi diverse ministeries, de ambassade van Afghanistan, operationele partners zoals DT&V, COA, Nidos en VluchtelingenWerk en veel Afghaanse migranten in opvanglocaties verspreid over het land. Speciale aandacht was er voor alleenstaande minderjarige asielzoekers, waarmee op informele wijze is gesproken.

Het bezoek van Masood Ahmadi is georganiseerd onder het Assisted Voluntary Return and Reintegration from the Netherlands (AVRR-NL) project.
Meer bezoeken zullen onder dit project worden georganiseerd eind 2017/ begin 2018.         

      

Share
Newsroom
SpreekurenNL
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.