logo

Persbericht IOM Nederland

Reactie van IOM op het artikel in de Telegraaf van 19 januari 2016:

IOM betreurt dat bij het sturen van een persbericht een interne emailwisseling is gedeeld, waarin collega’s met elkaar discussiëren.

IOM herkent zich echter niet in de conclusies van het artikel in de Telegraaf, aangezien er in het artikel selectief wordt gequoot waardoor er een verkeerd, dan wel onvolledig beeld ontstaat.

Vanochtend tijdens een interview met IOM op BNR Nieuwsradio is IOM reeds ingegaan op het stijgende aantal vertrekkers:
http://www.bnr.nl/nieuws/vluchtelingen/210644-1601/groeiend-aantal-asielzoekers-kiest-al-snel-voor-terugkeer

Ter aanvulling het persbericht dat IOM op 18 januari 2016 naar buiten heeft gebracht:

IOM signaleert een toenemend aantal aanvragen voor vrijwillige terugkeer. Deze aanvragen komen van veel verschillende locaties in Nederland, waaronder ook crisis- en noodopvanglocaties. IOM ontvangt zowel aanvragen voor vrijwillige terugkeer van migranten die net in Nederland zijn, als van migranten die al jaren in Nederland verblijven. Onder de huidige hoge instroom van asielzoekers bevinden zich relatief veel migranten die om verschillende redenen de uitkomst van hun asielaanvraag niet afwachten en vrij snel na aankomst kiezen voor vrijwillige terugkeer.

Indien een reisdocument beschikbaar is, kan vertrek binnen enkele weken plaatsvinden. De exacte duur hangt onder andere af van het bestemmingsland, de (medische) situatie van de migrant en zijn of haar eventuele herintegratieplannen. In urgente gevallen kan vertrek plaatsvinden binnen enkele dagen. Indien geen reisdocument beschikbaar is, kan IOM helpen bij het verkrijgen van een reisdocument.

Voor vragen over migratie in Nederland in Duitsland en in Europa, kunt u contact opnemen met Martin Wyss, Chief of Mission van IOM in Nederland: 0623 292 114, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor vragen over de duur van de asielprocedure, gezinshereniging en verwante zaken verwijzen wij u graag door naar de daarvoor relevante organisaties (IND, COA, VWN).
Indien u vragen heeft over vrijwillige terugkeer of andere IOM-projecten, kunt u contact opnemen met Communicatie IOM Nederland, Marian Lenshoek: 0651 576 013 of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share
Newsroom
SpreekurenENG
No rights can be derived from this website.